V Hotelu Chodov se není možné ubytovat – omlouváme se Vám.

Vlastník budovy TJ Jižní Město Chodov a jejich správce nemovitosti KORBEL facility nám svévolně a za použití fyzických prostředků brání v přístupu do budovy. V rozporu s platnou nájemní smlouvou nám neumožňují ubytovávat hotelové hosty.

Věříme, že majitel budovy TJ Jižní Město Chodov bude respektovat své smluvní závazky, ke kterým se písemně zavázal, upustí od svého protiprávního jednání a provoz hotelu bude brzy obnoven.

Do té doby ale nepřijímáme žádné rezervace pobytů.

Děkujeme za pochopení.
Tým Hotel Chodov Praha